Palvelut

Osteopatia

Osteopatia on Valviran hyväksymä hoitomuoto, jonka tarkoituksena ei ole pelkästään hoitaa oiretta, vaan etsiä ongelman todellinen aiheuttaja. Hoidettavaksi ei tarvitse tulla pelkästään akuutin tai kroonisen kivun takia, vaan voidaan tehdä myös tarkastus, minkä avulla saadaan ennaltaehkäistyä mahdollisia tulevia vaivoja.

Osteopatia perustuu ajatukseen kehon omasta parantavasta voimasta eli niin kutsutusta itseohjautumisen periaatteesta. Opin mukaan jokaisen keho tavoittelee terveyttä ja hakeutuu häiriön jälkeen takaisin tasapainoon. Tämä tasapaino voi pitkässä juoksussa tarkoittaa jotain negatiivista asiakkaan kannalta eli se voi olla kompensoitunut. Osteopaatti huomioi ongelman, mutta etsii ensisijaisesti terveyden. Tällä tavalla on helpompi tunnistaa ongelman aiheuttaja. Kehossa, jossa on kipuja tai mitä tahansa muita ongelmia, on myös terveyttä. Kipu on vain osoitus siitä, että keho on kohdannut ongelman, johon se ei enää pysty omin voimin vaikuttamaan ja tarvitsee näin ollen apua. Isoissa kärsimyksissä olevan asiakkaan on ehkä siinä hetkessä erittäin vaikeaa ymmärtää sitä, mutta tämä ajattelu mahdollistaa sen, että osteopaatti tunnistaa mikä on syy ja seuraus.

Parhaimmillaan kehon kaikki osat ovat tasapainossa eli kehossa ei ole yhtään rajoitetta. On sitten kyse luuston, verenkierron, lihaksiston, hermoston, tasapainoelimistön, kalvojen, sisäelinten, lymfan jne. toiminnallisista häiriöistä tai epätasapainotiloista, niin parhaimmillaan osteopaatti pystyy vaikuttamaan mitä vaikeimpiinkin kohteisiin. On tärkeää ymmärtää, että me osteopaatit emme ole mitään taikureita ja meiltä ei saa odottaa yhden hoitokerran tekevän ”ihmeparannuksia”. On myös väärin ajatella osteopaatin hoitavan kaiken asiakkaan puolesta. Me tarvitsemme asiakkaan 100 % mukaan koko prosessiin. Joissain tapauksissa hyvän lopputuloksen saamiseksi saatetaan asiakkaalta tarvita jopa kokonaisvaltaista elämäntaparemonttia, jotta terveys pääsee valtaamaan koko kehon. Lepo, hyvät ruokailutottumukset, aktiivinen elämäntyyli ja henkinen hyvinvointi ovat yhtä tärkeitä kuin kehon huoltaminen paremman terveyden saavuttamisessa.

Olisi paljon muutakin kerrottavaa, mutta summatakseni: minun tehtäväni on toimia hyvinvointisi mahdollistajana. Se on prosessi, jossa loppuen lopuksi pääarkkitehtina toimii oma terveytesi. Kun se saa mahdollisuuden, niin se pystyy tasapainottamaan ja parantamaan itse itsensä.    

”That science which consists of such exact, exhaustive, and verifiable knowledge of the structure and function of the human mechanism, anatomical, physiological and psychological, including the chemistry and physics of its known elements, as has made discoverable certain organic laws and remedial resources, within the body itself, by which nature under the scientific treatment peculiar to osteopathic practice, apart from all ordinary methods of extraneous, artificial, or medicinal stimulation, and in harmonious accord with its own mechanical principles, molecular activities, and metabolic processes, may recover from displacements, disorganizations, derangements, and consequent disease, and regained its normal equilibrium of form and function in health and strength.” – Andrew Taylor Still osteopatian perustaja

Jos haluat tietää lisää osteopatiasta, ota ihmeessä yhteyttä minuun niin kerron. Lisätietoa löytyy myös liittomme sivuilta https://osteopaattiliitto.fi/

Mitä on Health Coaching

Coaching on omien voimavarojen löytämistä ja käyttöönottoa. Coaching auttaa fokusoimaan ajattelua ja toimintaa, saavuttamaan tavoitteita sekä suunnittelemaan toimintastrategioita. Sen avulla saadaan aikaan punnittuja päätöksiä, reflektoivaa oppimista ja syvällistä kehitystä. – Suomen Coaching yhdistys

Siinä on Health Coach:n ydin. Jokainen Health Coach on kuitenkin omanlaisensa osaaja, joka on suuntautunut tietylle tielle. Osaamisemme rakentuu kuitenkin samalta pohjalta, vaikka lopulta jokaiselle syntyy omanlainen ”kädenjälki”. Missä sitten minä olen omimmillani? Kun tulet asiakkaakseni, lupaan perehtyä sinun terveyteesi kokonaisvaltaisesti. Perusteellisen alkuhaastattelun jälkeen tunnistamme heikkoutesi ja vahvuutesi. Löydämme sinulle sopivan tavoitteen ja askeleet sen saavuttamiseksi. Maaliin päästyämme tulet tuntemaan oman yksilöllisen terveytesi faktat läpikotaisin ja osaat elää niiden mukaan. Alkuun olen terveytesi ”koordinaattori”, mutta lopulta sinusta tulee oman hyvinvointisi supernainen tai -mies. Se on sellainen, joka ei tarvitse minua. Se on vahva ja itsekykenevä selvittämään omat ongelmansa. Silloin minä toimin tarvittaessa asiakkaalle vain majakkana, johon voi tarvittaessa tukeutua.

Personal Training

Personal Trainer koulutuksen hankkineena en ole suuntautunut laihdutus- tai lihasten kasvattamisohjelmien tekemiseen. Molemmat kyllä varmasti muuttuvat, kun elämäntavat ovat oikeat. Koulutuksen tuomia tietoja ja taitoja kyllä hyödynnän, mutta eniten hyödynnän vankkaa anatomian ja fysiologian tuntemustani. Näiden lisäksi minulla on urheilijan tausta, mikä kylläkin päättyi aikoinaan loukkaantumiseen. Siltikin koen eläväni yhä edelleen kuin urheilija, vaikka elämä onkin hektistä monestakin syystä johtuen.

Osaamiseni kautta voin auttaa ihmisiä kuntouttamaan itseään erilaisten harjoitusten muodossa. Siinä missä vammoista tai leikkauksista kuntoudutaan, niin myös erilaisista kiputiloista kärsivät tarvitsevat apua kuntoutukseen. Muun osaamiseni lisäksi tarpeen tullen annan asiakkailleni ns. kotiläksyjä jumppaamiseen liittyen. Aina osteopatia ei riitä, vaan joskus on kyse eri lihasten välisistä voimasuhteista ja niiden välisestä epätasapainosta. Esimerkiksi, jos toinen pakaralihaksistasi on heikompi kuin toinen, niin se tulee kääntämään lantiota. Pystyn auttamaan asiakkaitani tasapainottamaan epätasapainoja lihasten välisissä voimasuhteissa, mutta pystyn myös työskentelemään liikkuvuus ongelmien kanssa. Nämä kaksi kulkevat käsikädessä lähes aina.

Haaveenani olisi joskus työskennellä tiiviisti urheilijoiden parissa. Urheilijan tärkein työkalu on hänen kehonsa, mutta liian monesti he eivät ymmärrä paljoakaan kyseisestä aiheesta tai terveydestä yleensäkään. Kuinka se toimii, mitä se tarvitsee, ja miten sitä voi kehittää? Perehtymällä urheilijan yksilöllisiin terveyden faktoihin ja tavoitteisiin, pystyn auttamaan häntä tavoittamaan ne. Koripalloilijat, jalkapalloilijat, mailaurheilijat tai tavalliset tallaajat. Tärkeintä on hahmottaa ne vaatimukset, mitä laji tai tilanne vaatii. Sen hahmottamisen avulla voin auttaa monia, mutta sen takia en myös välttämättä juuri nyt pysty paljoa auttamaan esimerkiksi ratsastajia. Vaikka työskentelen heidän kanssaan paljon ja hahmotan monia lajille tyypillisiä lainalaisuuksia, niin ilman hevosen selkään hyppäämistä en varmaan ikinä tule täydellisesti hahmottamaan kaikkea siihen liittyvää. Mutta olen valmis menemään hevosen selkään, jos tilanne sitä vaatii.

Terveysanalyysi

Terveysanalyysissä hyödynnetään koko ammattitaitoani, jossa tartutaan kaikkiin terveyden osa-alueisiin. Haluan löytää sen avulla ne esteet, jotka estävät asiakastani saavuttamasta tavoitettaan. Myös sen pohjalta luon hoitosuunnitelman ja/tai annan asiakkaalle tarvittavat avaimet itsensä kehittämiseksi.

Toisin sanoen palvelu on kuin konsultaatio, jota voi hyödyntää yksityishenkilöt, yritykset tai muutkin mahdolliset tahot. Konsultaatiossa perehdyn unihygieniaan, ravitsemukseen, mielen tasapainoon, aktiivisuuden/palautumisen tasapainoon, yleensä elämäntapoihin sekä ergonomiaan, kehon liikkuvuus-/voimatasapainoihin ja yleensä fyysisen kehon erinäisiin faktoihin. Terveysanalyysi toimii ikään kuin alkukartoituksena, jonka pohjalta teen tarvittaessa syvemmän analyysin aiemmin mainitsemistani aiheista.

Jos huomaan tarvitsevani tukea muilta ammattilaisilta, niin sanon asiasta tai tarvittaessa passitan asiakkaani heille. Kun siellä päästään maaliin tavoitteellisesti, niin sen jälkeen otan uudestaan kopin ja jatketaan siitä tarvittaessa. Terveys on laaja kokonaisuus, jonka haluan hallita kaikkinensa. En vielä hallitse, vaikka paljon töitä teenkin sen eteen, mutta loppuen lopuksi onko edes yhden henkilön mahdollista tietää kaikkea terveydestä?

Mietteitä terveydestä

Mitä sana terveys tarkoittaa minun päässäni? Kolme pää kohtaa tulee päällimmäisenä mieleeni. Ne ovat mieli, fysiikka ja energeettisyys. Jokaisessa on alakohtansa ja jokainen koskettaa toinen toistaan monin eri tavoin. Mainittakoon vielä ympäristö, liikkumistottumukset, voima- ja liikkuvuustasapaino sekä ravitsemus. Terveys on laaja kokonaisuus. Se koskettaa kaikkia elämän osa-alueita ja on juuri sen takia kaikkein tärkeintä jokaisen yksilön hyvinvoinnin ja elämänlaadun kannalta.

Oireet kiinnostavat minua jonkun verran. Eniten minua kuitenkin kiinnostaa juurisyyt oireiden takana. Sillä loppuen lopuksi ongelma kuin ongelma on vain lopputulos jostain syvemmästä prosessista. Tietysti joskus akuuteissa tapauksissa tiedetään heti mistä ongelma johtuu, mutta suurimmaksi osaksi kyseessä on pitkän prosessin aikaansaama tulos.

Osteopaattina minä pystyn operoimaan siellä fysiikan ja energian kentissä todella monella tasolla. Personal Trainer taustani yhdessä jooga osaamiseni kanssa tuo osaamista voima- ja liikkuvuustasapainoon. Health Coaching taas antaa minulle välineitä psyykeen tasolle ja tuo koko potentiaalini käytäntöön. Kaikki mikä liittyy terveyteen, on intohimoani. Opiskelen jatkuvasti lisää ja luen paljon tutkimuksia ja kirjallisuutta. Intohimoni kautta löytyy esimerkiksi paljon tietoa ravitsemuksesta ja monesta muusta aiheesta. Olen siis päässyt elämässäni siihen pisteeseen, että ymmärrän terveydestä todella paljon, ja olen päässyt kärryille sen kokonaisvaltaisuudesta. Paljon on yhäkin opittavaa!

”Terveyshakkeri” on minun keksimä nimitys omasta osaamisestani. Toimin tietyllä tavalla ajateltuna terveytesi koordinaattorina, jonka kautta pääset tutkimaan omaa yksilöllistä terveyttäsi kaikilla sen osa-alueilla. Kaivetaan esille heikkoutesi, vahvuutesi ja luodaan yhdessä sinulle sopiva tavoite. Jos taitoni/tietoni ei riitä, niin yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa viedään sinut tavoitteeseesi asti. Perehdyn asiakkaisiini perin pohjin ja kokonaisvaltaisesti. Ravitsemus, mieli, fysiikka, liikkumistottumukset, palautuminen tai jokin tuntematon. Ongelmat voivat esiintyä missä tahansa ja se voi olla todella moniulotteista. En kuitenkaan pysty auttamaan sinua, ellet ole itse valmis auttamaan itseäsi. Minä todellakin olen vain sivuroolissa, kun on kyse sinun hyvinvoinnistasi. Terveys on itse tasapainottava ja parantava kokonaisuus. Sille pitää antaa mahdollisuus. Olkoon kyse mistä tahansa.

Ihanne tilanteessa tulet ymmärtämään omat yksilölliset terveyden faktasi ja kuinka elää niiden kanssa. Tunnet oman kultaisen keskitiesi ja hyvinvointisi kukoistaa. Olen valmis auttamaan sinua, mutta oletko sinä valmis auttamaan itseäsi? Jos olet, niin lähdetään yhdessä oppimaan asioita sinuun liittyen.

Kyllä, oireet ovat vain lopputulos! Etsitään avaimesi ja katsotaan mikä kaikki on sinulle mahdollista.